Logo AK Servis
Komplexní služby v oblasti revizí plynových a tlakových zařízení
Revize plynových zařízení Revize tlakových zařízení Školení a přezkoušení obsluhy Technická dokumentace Odborné konzultace
Uděláme pro Vás
  Revizi plynového zařízení
  Kontrolu plynového zařízení
  Revizi tlakového zařízení
  Montáž plynového zařízení
  Odbornou prohlídku ntl kotelny
  Školení a přezkoušení obsluhy
  Dodání technické dokumentace
Provedení revize tlakových zařízení
Doporučujeme
www.ebola.cz
Hospodářská komora ČR
Provedení revize tlakových zařízení


Připravte si:

-dokumentaci (pasporty tlakových nádob stabilních, výkresy)
-poslední revizní zprávy daného zařízení


Po vystavení objednávky, dohodnutém termínu akce a po jejím provedení bude objednateli předána revizní zpráva s výsledkem a fakturou.


Předběžná (nezávazná) objednávka služeb (*Vyplňte prosím všechny uvedené údaje)
Druh revize 
Zařízení 
Pracovní látka 
Firma* 
Vaše jméno* 
E-mail* 
Adresa   
Telefon* 
 


© AK Servis, 2000-2020