Logo AK Servis
Komplexní služby v oblasti revizí plynových a tlakových zařízení
Revize plynových zařízení Revize tlakových zařízení Školení a přezkoušení obsluhy Technická dokumentace Odborné konzultace
Uděláme pro Vás
  Revizi plynového zařízení
  Kontrolu plynového zařízení
  Revizi tlakového zařízení
  Odbornou prohlídku ntl kotelny
  Školení a přezkoušení obsluhy
  Dodání technické dokumentace
Novinky od nás a z oboru
Doporučujeme
www.ebola.cz
Hospodářská komora ČR
Novinky od nás a z oboru

Zpět na úvodní stránku
 
 
 Stanovisko komise TNK93 k ČSN 060310
 
 Konečně rozumné vyjádření
 
 Stanovisko komise k ČSN 060310, odstavci 6.6:

Většina zúčastněných vidí tuto vynucovací podmínku sepsanou takto obecně jako neopodstatněnou. Bylo dohodnuto, že ing. Jirout (zpracovatel) a ing. Valenta vypracují návrh změny této normy, a zohlední jednotlivé typy zdrojů tepla. Tento návrh půjde do připomínkového řízení, kde bude dále precizován. Bylo doporučeno vytvořit tabulku, kde by u jednotlivých zdrojů tepla bylo zmíněno, které bezpečnostní prvky je třeba zahrnout a které nikoli. Stanovený termín pro první návrh byl do konce roku 2016.

Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.

Současný předseda TNK93

Ústřední vytápění a příprava teplé vody
 
 04.12.2016


© AK Servis, 2000-2023