Logo AK Servis
Komplexní služby v oblasti revizí plynových a tlakových zařízení
Revize plynových zařízení Revize tlakových zařízení Školení a přezkoušení obsluhy Technická dokumentace Odborné konzultace
Uděláme pro Vás
  Revizi plynového zařízení
  Kontrolu plynového zařízení
  Revizi tlakového zařízení
  Odbornou prohlídku ntl kotelny
  Školení a přezkoušení obsluhy
  Dodání technické dokumentace
Novinky od nás a z oboru
Doporučujeme
www.ebola.cz
Hospodářská komora ČR
Novinky od nás a z oboru

Zpět na úvodní stránku
 
 
 Závislost saturace COHB na koncentraci CO v prostoru a době vdechování
 
 Souhlas ČSTZ udělen pro jedno použití pro firmu Antonín Kouřil AK Servis dne 25.9.2012.

Jakékoliv použití může být realizováno pouze za předchozího souhlasu ČSTZ.

Danger Zone = Nebezpečná zóna
 
 
 
 04.11.2012


© AK Servis, 2000-2023