Logo AK Servis
Komplexní služby v oblasti revizí plynových a tlakových zařízení
Revize plynových zařízení Revize tlakových zařízení Školení a přezkoušení obsluhy Technická dokumentace Odborné konzultace
Uděláme pro Vás
  Revizi plynového zařízení
  Kontrolu plynového zařízení
  Revizi tlakového zařízení
  Odbornou prohlídku ntl kotelny
  Školení a přezkoušení obsluhy
  Dodání technické dokumentace
Novinky od nás a z oboru
Doporučujeme
www.ebola.cz
Hospodářská komora ČR
Novinky od nás a z oboru

Zpět na úvodní stránku
 
 
 ČSN 06 0310
 
 Diskuze k ČSN 06 0310, hlavně ke změně Z1 z pohledu revizního technika plynových zařízení.
 
 V 9/2015 vyšla tiskem Změna 1 k ČSN 06 0310. Ta mimo jiné uvádí:

Zdroje tepla a úpravny parametrů o celkovém výkonu nad 24 kW musí být vybaveny zařízením, které signalizuje poruchu a odstaví zařízení (u menších zařízení se toto vybavení doporučuje) z provozu při:
a) výpadku elektrické energie;
b) překročení a podkročení hodnot nejvyššího a nejnižšího pracovního přetlaku v soustavě
c) překročení nejvyšší dovolené teploty teplonosné nebo ohřívané látky;
d) výskytu škodlivých látek nad přípustné koncentrace;
e) zaplavení prostoru;
f) překročení teploty v prostoru nad 40 °C;
g) překročení časového limitu doplňování vody do soustavy;
h) podkročení nejnižší přípustné hladiny vody v kotli umístěném v horní části soustavy.
Po pominutí stavů ad a) může být zařízení automaticky uvedeno do provozu, jestliže se porucha ad a) při opakovaném startu opakuje, je zařízení odstaveno. Opětné uvedení do provozu se provede až vědomým zásahem obsluhy.
Stavy ad b) až h) odstaví zařízení z provozu a opětné uvedení do provozu se provede až vědomým zásahem obsluhy.
Signál o poruchových stavech se musí okamžitě předávat obsluze nebo dozoru.

Plynařská norma ČSN 07 0703 uvádí jako povinnost pouze instalaci čidla úniku plynu. Výše uvedené se ale netýká pouze ntl kotelen, ale i domácích zdrojů tepla nad 24 kW. Co s tím ?
A to nediskutuji o písm. d). Kde jsou definovány škodlivé látky a jejich přípustná koncentrace ?

Vznesený dotaz na zpracovatele tohoto předpisu nebyl zatím zodpovězen.
 
 17.08.2016


© AK Servis, 2000-2023