Logo AK Servis
Komplexní služby v oblasti revizí plynových a tlakových zařízení
Revize plynových zařízení Revize tlakových zařízení Školení a přezkoušení obsluhy Technická dokumentace Odborné konzultace
Uděláme pro Vás
  Revizi plynového zařízení
  Kontrolu plynového zařízení
  Revizi tlakového zařízení
  Odbornou prohlídku ntl kotelny
  Školení a přezkoušení obsluhy
  Dodání technické dokumentace
Novinky od nás a z oboru
Doporučujeme
www.ebola.cz
Hospodářská komora ČR
Novinky od nás a z oboru

Zpět na úvodní stránku
 
 
 Neuvěřitelná informace nebo překlep v článku Kominického věstníku.
 
 Datum: 24.4.2013
Autor: Ing. Jiří Buchta, CSc.-Předseda sekce plyn ČSTZ
 
 V současné době se mi dostal do rukou Kominický Věstník 1/XXIII Jaro 2013. Po prolistování jsem se zastavil u článku pana Ing. Jaroslava Schöna, vicepresidenta Společenstva kominíků ČR, s názvem „Nezodpovědnost se vymstí, protože lidé zas tak úplně všechno nepřežijí“ a hned v úvodu článku v prvním sloupci na straně 15 jsem ustrnul nad uveřejněným textem cituji “Požár vzniká všude tam, kde se vyskytují spaliny o teplotách vyšších než 85 °C (ČSN EN 1443:2004).“

Protože jsem v tu chvíli nemohl uvěřit tomuto tvrzení, tak jsem si ho přečetl ještě jednou, kdy jsem zjistil, že jsem opravdu autentickým čtenářem neuvěřitelné informace. Napřed jsem pojal podezření, že tím, že je citován odkaz na normu, že v ČSN EN 1443:2004 je chyba, ale po prostudování této normy jsem zjistil, že tady je vše v pořádku. Tak jsem přemýšlel, co mohlo autora vést k tak fascinujícímu zjištění. Po přečtení celého článku už jsem tak udiven nebyl. Nicméně jsem nucen se k tomuto názoru vyjádřit. Je až neuvěřitelné, jak lze přečíst v tomto případě tak jednoduchý text a vyvodit závěr, že spaliny o teplotách vyšších než 85 °C způsobí vznik požáru. Proto si dovolím text příslušného článku ČSN EN 1443:2004 ocitovat doslovně:

„6.3.3.2 Požární odolnost pro směr působení z vnitřku ven při běžném provozu Teplota hořlavých stavebních materiálů vyskytujících se u komínu smí při teplotě prostředí 20 °C dosáhnout nejvýše 85 °C. Vzdálenost od hořlavých stavebních materiálů musí být prokázána zkouškou podle prEN 13216-1 nebo zkouškou podle zkušební normy výrobků při zachování rovnovážného stavu a při zkušební teplotě podle tabulky 4 v souladu s označováním výrobku.“

Jinými slovy, toto ustanovení chtělo říci, že teplota konstrukcí v blízkosti komína nesmí být při okolní teplotě 20 °C vyšší než 85 °C, tedy jde o teplotu, která se vyskytne v okolí resp. v blízkosti komínu a má zajistit ochranu okolních konstrukcí. Podle této logiky by se mohlo dojít i k obdobnému závěru, že všude tam, kde se nachází komín, je nutno dodržovat přísný zákaz vytápění místností na teplotu vyšší než 20 °C. A tak bych jen rád uvěřil tomu, že úkony stanovené v nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které bylo vydáno za účelem stanovení podmínek požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, nejsou vynucovány u plynových spotřebičů ryze účelově a naprosto zbytečně. Právě u těchto spotřebičů se teplota spalin pohybuje i blízko nad hodnotou 85 °C např. 130 °C.

Bohužel současná praxe s aplikací vydaného komentáře Ministerstva vnitra ČR GŘ HZS tomu nasvědčuje a tak nám nezbývá než čekat až dojde k přepracování tohoto vydaného komentáře, podle něhož se kominické kontroly striktně řídí nebo až dojde k novele uvedeného nařízení vlády, podle něhož údajně nejde jinak postupovat. Do té doby všichni, co používáme tato zařízení, máme platit za nesmyslné úkony, zdražíme si naprosto zbytečně výslednou cenu za použití plynu k vytápění a ohřevu vody. Je však až neuvěřitelné, s jakým nasazením uvedené Ministerstvo hájí tyto nezdůvodněné úkony, a tak se jen ptám, jak ještě dlouho to bude trva,t než se najde zdravý rozum.

Podle stejné logiky by požární riziko muselo být ještě podstatně vyšší při používání kulmy na vlasy a žehličky, kde výrobci uvádějí teplotu okolo 200 °C nebo povrch hrnce s vařicí vodou, kde je 100 °C. Na tomto místě tak jen pro připomenutí uvádím znovu toto neuvěřitelné sdělení z úvodu: “Požár vzniká všude tam, kde se vyskytují spaliny o teplotách vyšších než 85 °C (ČSN EN 1443:2004).“
 
 28.04.2013


© AK Servis, 2000-2023