Logo AK Servis
Komplexní služby v oblasti revizí plynových a tlakových zařízení
Revize plynových zařízení Revize tlakových zařízení Školení a přezkoušení obsluhy Technická dokumentace Odborné konzultace
Uděláme pro Vás
  Revizi plynového zařízení
  Kontrolu plynového zařízení
  Revizi tlakového zařízení
  Odbornou prohlídku ntl kotelny
  Školení a přezkoušení obsluhy
  Dodání technické dokumentace
Novinky od nás a z oboru
Doporučujeme
www.ebola.cz
Hospodářská komora ČR
Novinky od nás a z oboru

Zpět na úvodní stránku
 
 
 ČSN 06 0310 - další příspěvek
 
 
 
 Spoluautor ČSN 06 0310 „Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž“ neuvádí to nejdůležitější: že zabezpečení podle uvedené normy se vůbec netýká teplovodních kotlů, což je zcela jednoznačně uvedeno již v prvním článku ČSN 06 0310:

„1 Předmět normy
Tato norma platí pro projektování a montáž tepelných soustav, které používají jako teplonosnou látku vodu, vodní roztoky nebo vodní páru.
Tato norma navazuje na normu ČSN EN 14336.
Pro navrhování teplovodních tepelných soustav platí ČSN EN 12828.“

ČSN EN 12828+A1 „Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních otopných soustav“ požaduje u teplovodních kotlů, bez ohledu na jejich výkon, následující pojistná a zabezpečovací zařízení:

„4.6 Pojistná a zabezpečovací zařízeni

4.6.1 Obecně
Tepelné soustavy musí být vybaveny pojistnými a zabezpečovacími zařízeními proti:
- překročení nejvyšší provozní teploty;
- překročení nejvyššího provozního tlaku;
- nedostatku vody.

Pojistná a zabezpečovací zařízení musí být projektována a zřízena v souladu s:
- druhem soustavy, tj. uzavřené nebo otevřené soustavy a jejím přetlakem;
- druhem energetického zdroje;
- způsobem dodávky tepla do soustavy, tj. automaticky regulované nebo ručně provozované;
- jmenovitým tepelným výkonem zařízeni pro výrobu a rozvod tepla.

Pojistná a zabezpečovací zařízení musí být součástí tepelné soustavy, pokud již zařízení nebyla instalována výrobcem jako součást zdroje tepla. Musí být dodrženy montážní pokyny výrobce zdroje tepla.“

U teplovodních kotlů jsou tedy požadována tři zabezpečovací zařízení:

havarijní termostat
havarijní manostat
hlídač dostatečného množství vody

Uvedená tři zabezpečovací zařízení jsou zcela běžně součástí plynových kotlů, a proto není nutno je instalovat na tepelnou soustavu.
 
 17.11.2016


© AK Servis, 2000-2023