Logo AK Servis
Komplexní služby v oblasti revizí plynových a tlakových zařízení
Revize plynových zařízení Revize tlakových zařízení Školení a přezkoušení obsluhy Technická dokumentace Odborné konzultace
Uděláme pro Vás
  Revizi plynového zařízení
  Kontrolu plynového zařízení
  Revizi tlakového zařízení
  Odbornou prohlídku ntl kotelny
  Školení a přezkoušení obsluhy
  Dodání technické dokumentace
Revize tlakových zařízení
Doporučujeme
www.ebola.cz
Hospodářská komora ČR
Revize tlakových zařízení

U tlakových zařízení provádím revize v tomto rozsahu:

TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ

výchozí a první provozní revize TNS
provozní revize TNS
vnitřní revize a zkouška těsnosti TNS
tlaková zkouška TNS
vše provádím v rozsahu oprávnění, viz. O firmě


Termíny (obecně):

-výchozí revize TNS- před uvedením do provozu
-1. provozní revize TNS    - do 14 dnů po uvedení do provozu
-provozní revize TNS- 1x za rok
-vnitřní revize TNS- 1x za 5 let
-zkouška těsnosti TNS- po otevření tlakového celku
-tlaková zkouška TNS- 1x za 9 let


KOTLE - NTL KOTELNY (nad 50kW nebo součet nad 100kW)

odborná prohlídka kotelny
vše provádím v rozsahu oprávnění, viz. O firmě


Termíny (obecně):

-odborná prohlídka kotelny- 1x za rok (nejlépe před
zahájením topné sezóny)


KOTLE 3. A 4.TŘÍDY

provozní revize kotle
vnitřní revize a zkouška těsnosti kotle
tlaková zkouška kotle
vše provádím v rozsahu oprávnění, viz. O firmě


Termíny (obecně):

-provozní revize kotle- 1x za 3 měsíce
-vnitřní revize kotle a zkouška těsnoti    - 1x za rok
-tlaková zkouška kotle- 1x za 9 let


© AK Servis, 2000-2023