Logo AK Servis
Komplexní služby v oblasti revizí plynových a tlakových zařízení
Revize plynových zařízení Revize tlakových zařízení Školení a přezkoušení obsluhy Technická dokumentace Odborné konzultace
Uděláme pro Vás
  Revizi plynového zařízení
  Kontrolu plynového zařízení
  Revizi tlakového zařízení
  Odbornou prohlídku ntl kotelny
  Školení a přezkoušení obsluhy
  Dodání technické dokumentace
Revize plynových zařízení
Doporučujeme
www.ebola.cz
Hospodářská komora ČR
Revize plynových zařízení

U plynových zařízení provádím revize v tomto rozsahu:

výchozí revize a tlakové zkoušky plynových zařízení
provozní revize plynových zařízení
kontrola plynových zařízení (podle par.3 vyhl.85/78 Sb.)
vše provádím v rozsahu oprávnění, viz. O firmě


Termíny (obecně):
-výchozí revize a tlaková zkouška PZ    - před uvedením do provozu
-provozní revize PZ- 1x za 3 roky
-kontrola PZ- 1x za rok (v roce provedení revize
nahrazuje tuto kontrolu)


© AK Servis, 2000-2023