Logo AK Servis
Komplexní služby v oblasti revizí plynových a tlakových zařízení
Revize plynových zařízení Revize tlakových zařízení Školení a přezkoušení obsluhy Technická dokumentace Odborné konzultace
Uděláme pro Vás
  Revizi plynového zařízení
  Kontrolu plynového zařízení
  Revizi tlakového zařízení
  Odbornou prohlídku ntl kotelny
  Školení a přezkoušení obsluhy
  Dodání technické dokumentace
Novinky od nás a z oboru
Doporučujeme
www.ebola.cz
Hospodářská komora ČR
Novinky od nás a z oboru

Zpět na úvodní stránku
 
 
 ČSN 06 0310 – návrh změny 2
 
 ČSN 06 0310 Z2 - připomínka k čl. 6.6.5
 
 Zdroje tepla a úpravny parametrů o celkovém výkonu nad 50 kW, které provozují právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost ve své výrobní i nevýrobní činnosti, musí být vybaveny zařízením, které signalizuje poruchu a odstaví zařízení …
b) překročení a podkročení hodnot nejvyššího a nejnižšího pracovního přetlaku v soustavě,
c) pokud zdroj tepla takové zařízení neobsahuje překročení nejvyšší dovolené teploty
teplonosné a ohřívané látky, pokud zdroj tepla takové zařízení neobsahuje
d) výskytu škodlivých látek - CH4, CO v prostoru nad přípustné koncentrace;
e) zrušit a to z důvodu, že bude např. ve výrobní hale problém řešení (plocha např. 200 m2).
 
 18.01.2017


© AK Servis, 2000-2023